Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS w Żernikach Wrocławskich - Żerniki Wrocławskie, 11.01.2019 r.

1.Zespół CARITAS przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich pracował w 2018r.
w składzie:
Anna Świtoń - Żerniki Wrocławskie (prezes zarządu)
Elżbieta Jaszczyńska - Żerniki Wrocławskie (skarbnik)
Marianna Pachlita - Biestrzyków
Janina Boruń - Biestrzyków
Małgorzata Kowcz - Smardzów
Grażyna Błażejewska - Żerniki Wrocławskie
Maria Kalin Lamowice

2.Wydawanie darów i odzieży odbywało się, tak jak w poprzednich latach, raz w tygodniu we wtorek w godzinach : 16.30 - 17.30. W czasie wakacji letnich zespół Caritasu nie działał.

3.W 2018r. zespół dyżurował 38 razy. Z pomocy skorzystało 51 osób. Dary w postaci artykułów spożywczych i chemii gospodarczej wydano 112 razy przedstawicielom 13 rodzin i 9 osobom samotnym, Do dyspozycji była też odzież używana.
W czasie dyżurów członkinie zespołu pomagały w rozładowaniu i ułożeniu przywożonych artykułów spożywczych, wydawały żywność i artykuły chemiczne, sortowały przynoszoną odzież, pomagały przy wyborze odpowiednich ubrań i włączały się do prac porządkowych w pomieszczeniach Caritasu.

4.Dla potrzeb naszego zespołu parafialnego członkinie zespołu dokonały w 2018 r. zakupów artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetyków na kwotę 3.361,66 zł.

5.Żywność oraz artykuły chemii gospodarczej i kosmetyki wydawane osobom potrzebującym z naszego magazynu „Caritas” są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez zespół. Odzież nie podlega ewidencji.

6.W ramach akcji kolonijnej CARITAS 13 dzieci z naszej parafii wyjechało na kolonie w terminie: 24.06 – 7.07.2018 r. nad morze do Łeby. Od parafian i sponsorów dostaliśmy na ten cel 6 400 zł. Rodzice dzieci wpłacili 2 950 zł.

7.W ramach akcji „Tornister dla żaczka” przygotowaliśmy na początku sierpnia 6 wyposażonych tornistrów dla dzieci z Żytomierza na Ukrainie. Koszt wyprawki: 1 514,70 zł. Od parafian dostaliśmy na ten cel 950 zł, resztę (564,70 zł) dołożył ks.Proboszcz.

8. Nasz zespół Caritas przygotował wyjazd nad morze ( we wrześniu) do Łeby dla 50 osób w ramach Wakacyjnej Aktywizacji Seniorów.

9.Działalność naszego zespołu „Caritas” w 2018 roku wspomagali finansowo parafianie i sponsorzy oraz ksiądz Proboszcz:
darowizny dla Caritas 1 645,00 zł
ksiądz Proboszcz 2 530,84 zł
sponsorzy ( kolonie i tornistry) 6 800,00 zł
Razem przychody : 10 975,84 zł

10.Wydatki w 2018 roku:
- dofinansowanie kolonii: 5 850,00 zł
- sfinansowanie akcji „tornister” 1 514,70 zł
- zakupy artykułów spoż. i chemii gospodarczej:3 361,66 zł
Razem: 10 726,36 zł

11.Rozliczenie kasy zespołu:
saldo początkowe: (01.01.2018r.) 604,11 zł
przychody: 10 975,84 zł
rozchody: 10 726,36 zł
saldo końcowe :(31.12.2018 r.) 853,59zł

Sprawozdanie przygotowała : Anna Świtoń – Prezes Zarządu


POMPEJAŃSKA PANI
sł. i muz. Andrzej Woźniak

1.Pompejańska Pani, Matko Chrystusowa
Królowo różańca, Przedwiecznego Słowa.
My Ciebie prosimy, Przenajświętsza Pani
Otocz nas opieką, my Twoi podani.

Ref. Nasza Pani Pompejańska
Ty nad nami, O Matko zlituj się!
Nasza Pani Pompejańska,
Miej w opiece, nasz każdy życia dzień


2. Do Ciebie idziemy, Ciebie dziś my czcimy
Błogosław nam Pani i nasze rodziny
Otocz nas opieką, w ten czas bardzo trudny
Byśmy nie ulegli, gdy ten świat jest zgubny

Ref. Nasza Pani Pompejańska
Ty nad nam, O Matko zlituj się!
Nasza Pani Pompejańska,
Miej w opiece, nasz każdy życia dzień


3. Przy Tobie wytrwamy, Matko Pompejańska
Niestraszna nam dzisiaj, nawała pogańska
Wiary i nadziei, nigdy nie zdradzimy
Przecież Jezus Chrystus, to nasz Bóg jedyny

Ref. Nasza Pani Pompejańska
Ty nad nami, O Matko zlituj się!
Nasza Pani Pompejańska,
Miej w opiece, nasz każdy życia dzień

Pieśń w wykonaniu chóru Santo Subito i parafian


Artykuł o diamentowym jubileuszu w Niedzieli

Jubileusz 60-lecia parafii w Żernikach - artykuł w piśmie NiedzielaProjekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl