Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.Zobacz zdjęcia z dożynek parafialnych
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajecia z religii/etyki w szkolach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodzicow (opiekunów prawnych. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

2. Wszyscy katolicy uczęszczajacy do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach.
Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakrementu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że "przygotowanie do przyjęcia sakrementów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia".

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Warszawa, dnia 11 września 2014r.

Koncert Gospel "Power of Your Love" pod kier.mgr Aleksandry Winiarskiej - Bernakiewicz
Wystąpiły chóry:
Z Austrii:
- Ensemble Herzfrequenz
- Singkreis Buchkirchem
- Sanger von Musica Spirit
- Sanger aus Gussing und Wien
Z Polski:
- Sanctus Andreus
- Santo subito

Zobacz


Zdjęcia z budowy kościoła Najświętszej Maryi Panny Pompejańskiej Serdeczne podziękowania p. Piotrowi Gądzińskiemu za udostępnione zdjęcia.

Zobacz więcej zdjęć
MAM SKOK

Kilkanaście miesięcy temu, myśląc bądź rozmawiając o metodach naturalnego planowania rodziny nie byłam przeciw, nie byłam też za, ale należałam do grona sceptyków. Wychodziłam z oczywistego wtedy dla mnie założenia, że to nie może sprawdzić się w moim wypadku. Komu jak komu, w moim przebiegu cyklu nie wydarzy się nic, co mogłoby dać jakiekolwiek podstawy do prowadzenia obserwacji. Jak wielkie było moje zdziwienie, gdy już po kilku dniach okazało się, że jest odwrotnie, że „coś” jest.
Naturalne planowanie rodziny to podejście do płodności i rodzicielstwa w sposób świadomy, oparty na wiedzy, odpowiedzialny, na które składają się regularne obserwacje objawów płodności i ich interpretacja. Dzięki temu podejście do płodności, wynikać będzie z wiedzy o zmianach zachodzących w cyklu kobiety, fazie niepłodności przedowulacyjnej, fazie płodności oraz fazie niepłodności poowulacyjnej, co pozwoli na dopasowanie rozpoznanego okresu płodności do planów i decyzji małżonków względem poczęcia potomstwa.
Kilkanaście miesięcy temu przeczytawszy taką „definicję” nt metod naturalnego planowania rodziny zapewne nie byłabym w stanie powstrzymać się przed wyrażeniem mojego sceptycyzmu i braku przekonania co do jej skuteczności. Zanim zainteresowałam się i zaczęłam zdobywać wiedzę o zasadach, na jakich opierają się metody naturalnego planowanie rodziny upłynęło sporo czasu. A nawet kiedy rozpoczęłam obserwacje, moja sceptyczna postawa mnie nie opuszczała. Uważałam, że w moim wypadku, typowe dla przebiegu cyklu objawy płodności i niepłodności nie wystąpią ,bądź będą na tyle zaburzone, że nie będę w stanie dokonać ich interpretacji. Jak się szybko okazało, ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, byłam w błędzie i z wielką radością mogłam powiedzieć już w pierwszych dniach: Mam Skok! Czytając opisy, tłumaczenia i instrukcje mające pomóc zrozumieć i poznać poszczególne metody naturalnego planowania rodziny, niejednokrotnie miałam wielki mętlik w głowie. Trzy dni wyższej temperatury, skok, szczyt, wszystko to wydawało mi się niemożliwe do ogarnięcia. Nic jednak nie okazało się tak motywujące, jak obserwowanie zmian zachodzących w cyklu, które pokazywały, że zasady faktycznie przekładają się na rzeczywistość. Zdarzają się różne odchylenia, których niejednokrotnie nie potrafię powiązać z żadną przyczyną, ale w perspektywie kilkunastu miesięcy obserwacji coraz łatwiej zauważam zmiany i zależności, a przede wszystkim za każdym razem sama siebie mile zaskakuję, że zmiany te przebiegają zgodnie z pewnymi schematami. O skuteczności metody decyduje w zasadzie wyłącznie nasza samodyscyplina i przestrzeganie zasad, jak i pewna uczciwość wobec samej siebie.
Naturalne metody planowania rodziny, szczególnie w pierwszych miesiącach obserwacji wymagają zaangażowania, ale daje to wiele satysfakcji. W metodzie objawowo- termicznej, którą wybrałam, skupiam się na dwóch elementach, tj. zmianach zachodzących w wyglądzie śluzu oraz podstawowej temperatury ciała. Kolejną korzyścią metod naturalnego planowania rodziny jest to, iż obserwacje mogą być prowadzone przez oboje współmałżonków. Zarówno żona i mąż angażując się w obserwacje dysponują aktualną wiedzą o fazie cyklu w jakiej znajduje się kobieta. Buduje to w małżonkach podejście do płodności nie jak do problemu kobiety, z którym ta ma się sama w swoim zakresie uporać, lecz szacunku. Ciało kobiety jest w pewnym sensie świątynią, w której może, ale w razie odłożenia tej decyzji, narodzić się życie. Organizm kobiety pozwala małżonkom w poczuciu odpowiedzialności za ewentualnie poczęte dziecko, celebrować dany im w każdej fazie cyklu czas. Daje oddech i wprowadza pozytywne napięcie w czasie oczekiwania na okres niepłodny, czyli na siebie. Tym samym w przypadku decyzji o odłożeniu poczęcia, w korzystaniu z metod naturalnego planowania rodziny występuje konieczność okresowego powstrzymywania się od kontaktów płciowych w celu uniknięcia poczęcia dziecka, jak i rygorystycznego przestrzegania reguł wybranej metody w celu uzyskania największej skuteczności wynikającego z prawidłowego prowadzenia obserwacji wskaźników płodności.
Metody naturalnego planowania rodziny są nieszkodliwe, nie mają negatywnego i nieodwracalnego, jak obserwuje się w wielu przypadkach, wpływu na organizm kobiety ( problem z powrotem płodności po stosowaniu antykoncepcji), odznaczają się jedną z najwyższych skuteczności w przypadku dokładnego prowadzenia obserwacji i stosowania się do zasad wybranej metody. Są to metody ekologiczne, bezbolesne, nie wiążą się z żadnymi nakładami finansowymi- są bezpłatne.

Marta
Jeśli chcesz wspólnie ze współmałżonkiem dążyć ku Chrystusowi !
Jeśli chcecie pogłębić lub odnowić Wasze życie małżeńskie !
Jeśli zależy Wam na wychowaniu dzieci w duchu chrześcijańskim !


Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło-Życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym …

więcej...Rozwój miłości w małżeństwie
Dlaczego miłość w małżeństwie musi się rozwijać?
Bo w przeciwnym razie będzie stanowić zagrożenie dla związku.
Jeśli miłość nie rozwija się - to cofa się do form prymitywnych i zamiera.
Miłość nie może zostać zatrzymana, zakonserwowana na żadnym etapie, ponieważ z upływem czasu, to, co było odpowiednie na pewien czas staje się niedorozwojem.
Jednym z pierwszych nieporozumień i omyłek ludzkich jest próba konserwacji miłości w takim stanie pierwotnym, w jakim się pojawiła.
To zupełnie tak jakby zatrzymać dziecko w jakimś punkcie rozwoju. To, co jest wdziękiem trzyletniego dziecka musi się skończyć, gdy dziecko przestaje być trzylatkiem.
Jeśli młody mąż chce mieć młodą żonę, to jest to naturalne na początku małżeństwa.
Natomiast po kilkunastu latach ta chęć musi ulec zmianie na akceptacje starzejącej się małżonki, bo jak nie to trzeba by zmienić żonę na młodszą.
Kierunki rozwoju miłości oraz warunki rozwoju więzi małżeńskich: rozwój miłości biegnie od jej form prymitywnych do dojrzałych lub od fazy intensywnych przeżyć: od fascynacji i
pożądania do spokojniejszej, głębszej i trwalszej formy miłości dojrzałej...

więcej...
Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl