Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.


Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
W związku z wyjątkową sytuacją i rosnącym zapotrzebowaniem na krew ze szpitali zwracamy się do wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa w celu oddania krwi. Apelujemy do Państwa! Mocno spadły zapasy krwi, a zwłaszcza potrzebne są grupy: ORH-, ORH+, ARH-, ARH+, PRH-.
Krwiodawcą może być osoba w wieku od 18 – 65 lat, która w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów, nie miała kontaktu z osobą zarażoną lub objęta kwarantanną, cieszącą się dobrym stanem zdrowia. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi musi być zdrowy, wypoczęty, w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 litrów płynów, po lekkostrawnym posiłku, i należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. W trosce o bezpieczeństwo przypominamy, że można rejestrować się telefonicznie na dany dzień i godzinę. Tel. – 71 371 58 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 17.00.
- RCKiK, prof. dr Tadeusz Dorobisz, we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9.


Z powodu pandemii przenosimy termin I Komunii św. na III niedzielę września na godz.10.30. Rocznica I Komunii św. w IV niedzielę września.


Dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii i dekrety na czas epidemii wydane przez Abp Józefa Kupnego - metropolity wrocławskiego dotyczące spowiedzi, świątecznej Eucharystii, Wielkiego Tygodnia i śwętego Triduum Paschalnego a także uroczystości I Komunii Św.

Dekrety w archidiecezji wrocławskiej - zobacz


Czas pozostawania w domu, by chronić innych i siebie przed rozprzestrzenianiem się wirusa, może być bardzo owocny duchowo. Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św,. rekolekcjach i innych nabożeńtwach, które są transmitowane przez internet.

Msze św. na żywo po polsku

Rekolekcje online

Msza święta codzienna o godz. 7.30 z kaplicy Abp Grzegorza Rysia
Wielki Post – wezwaniem do nawrócenia - 31.03.2020r.

Do nawrócenia wzywa nas przede wszystkim sam Jezus Chrystus.
Pierwszym elementem chrześcijańskiego nawrócenia jest działanie Boga, który w swym miłosierdziu lituje się nad grzesznikiem, podaje mu rękę, a sam człowiek nie może wyzwolić się z niewoli grzechu, jak naród wybrany nie mógł o własnych siłach wyjść z niewoli egipskiej.
Bóg Jahwe objawił się Mojżeszowi w gorejącym krzaku i powiedział: „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z reki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód…”(Wyj 3,7n).
Nie sam lud uwalnia się z niewoli egipskiej, lecz trzeba było „zstąpienia Boga”, by potężnym ramieniem wyrwał go z ręki ciemiężców.
Niewola egipska była figurą grzechu, a Mojżesz figurą Chrystusa. W Piśmie świętym grzech jest często nazywany niewolą. Dla św. Pawła trwanie w grzechu jest niewolą: „A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu”(Rz 7,14). Dawny nasz człowiek, tj. człowiek stary, grzeszny został z Chrystusem współukrzyżowany przez chrzest, „byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu (Rz 6,6). Jeszcze konkretniej wyraża tę samą prawdę św. Jan: „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze”(J 8,34).
Grzech można więc nazwać chrześcijańską niewolą egipską. Jak Jahwe powołał Starym Testamencie Mojżesza, żeby był pośrednikiem w wyzwoleniu ludu z niewoli, tak w Nowym posłał Chrystusa – nowego Mojżesza, żeby wyzwolił nowy lud Boży z niewoli grzechu: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Niego wierzy, nie zginął, ale maił Zycie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”(J 3,16n).
Tę inicjatywę miłości Bożej wychwala św. Jan również w pierwszym liście swoim umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasz grzechy”(1J 4, : „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 10). Tak również rozumie nasze pojednanie z Bogiem św. Paweł: „Bóg zaś nam okazuje swoja miłość (właśnie) przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”(Rz 5,8).
Chrystus stanął po stronie grzeszników. Nie czekał, aż przyjdą do Niego nawróceni i skruszeni, ale On sam szukał zagubionych i sprowadzał ich do owczarni. Jak bardzo wymowna jest pod tym względem przypowieść o zagubionej owcy (Łk 15,1-7). To On jest tym pasterzem, który szuka zagubionej owcy i raduje się, gdy ją znajdzie. Jest to najradośniejszy aspekt Dobrej Nowiny: Pan na ciebie czeka, Pan cię szuka z miłością!

więcej...

Litania do Maryi o przetrwanie - posłuchajProjekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 30 9584 1092 2010 1004 6747 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl