Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.

Akcja Katolicka: WIDZIEĆ + OCENIAĆ + DZIAŁAĆ.....


Czy „świętość” jest perspektywą tylko dla wybranych, czy też zadaniem dla wszystkich wyznawców Chrystusa? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Starym Testamencie. W Księdze Kapłańskiej Bóg mówi: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (Kapł.19,2) A święty Paweł w swoich Listach poucza nas, że „Chrześcijanie przez moc udzielonego im Ducha w sakramencie bierzmowania są zaproszeni do stawania się świętymi w Chrystusie”. ( I Kor 1,2; Flp 1,1 )

Akcja Katolicka została powołana do działania jako stowarzyszenie ludzi świeckich przez papieża Piusa XI w 1928 roku. Jej duchowym patronem został św. Franciszek z Asyżu, a w Polsce św. Wojciech. Akcja Katolicka, ze względu na swój szczególny „udział w hierarchicznym apostolstwie Kościoła”, staje w pierwszym szeregu gorliwych apostołów.
Sprawę reaktywacji tego stowarzyszenia podjął Jan Paweł II w 1994 roku. Zobowiązał naszych biskupów, ażeby podjęli to dzieło na nowo, które wydało piękne owoce przed II wojną światową, po wojnie zabronione przez komunistów. Uzasadnił to potrzebą apostolstwa: „ Apostolstwo jest znakiem czasu, chociaż było ono w Kościele zawsze... W nowych czasach chodzi o to samo”. Akcja Katolicka ma odnawiać wszystko w Chrystusie (Instaurare omnia in Christo ) czerpiąc moc i siłę w Eucharystii. Kontemplacja, komunia, misja to trzy główne zadania ( drogi ), które Ojciec św. poleca:
- kontemplacja, aby kroczyć drogą świętości,
- komunia, , aby wspierać duchowość jedności,
- misja, aby być wszędzie zaczynem ewangelicznym.

Akcja Katolicka ma być sumieniem narodu i społeczeństwa. Do świeckich należy dawanie świadectwa w wierze poprzez odwagę w jej wyznawaniu, a więc:
- poprzez dostrzeganie niebezpieczeństw grożących jednostce i ostrzeganie przed nimi,
- poprzez wnoszenie wartości ewangelicznych w życie społeczne we wszystkich wymiarach,
- poprzez obronę każdego życia,
- poprzez uczenie świętowania niedzieli,
- poprzez apostolstwo prawdy i sprawiedliwości, miłości, pokoju i nadziei,
- poprzez podtrzymywanie tradycji.
Akcję Katolicką ma wspierać opiekun duchowy, kapłan, bo tylko dzięki formacji wspólnota może stać się diamentem wspólnot.
Akcja Katolicka w parafii p.w. NSPJ w Żernikach Wrocławskich zawiązała się.
Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski mianował 31 października 2006 roku Zbigniewa Foryckiego Prezesem Zarządu POAK. Nominację odebrał osobiście w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto Akcji Katolickiej – 26 listopada 2006 roku w Katedrze Wrocławskiej. Zachęcamy do włączenia się wszystkich chcących realizować się w Kościele i świecie w ramach tego Stowarzyszenia katolików świeckich.Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl