Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.

Homilia - Szatan istnieje (I ndz. Wielkiego Postu R.B. 2015)

Papież Benedykt XVI mianował na biskupa pomocniczego diecezji LINZ (Austria) ks. Gerharda Wagnera 15.02.2009r..
Nominat po dwóch tygodniach poprosił o przyjęcie rezygnacji ze stanowiska. Na ręce ordynariusza diecezji bp. Ludwiga Schwarza złożył następujące oświadczenie:
"W obliczu gwałtownej krytyki, w modlitwie i po rozmowie z biskupem diecezjalnym, podjąłam decyzję, aby poprosić Ojca św. o przyjęcie rezygnacji z mojej nominacji na bp. pomocniczego LInzu"
Nominat przez 20 lat był proboszczem w Windischgarsten. Przyczyną poruszenia, jakie wywołał w Austrii i poza jej granicami, były jego - to podkreślano w mediach - "ultrakonserwatywne" poglądy.
Jakie to przestępstwa popełnił niedoszły biskup?
Np. ks. Gerhard M. Wagner mówił, że nie należy czytać powieści "Harry Potter", ponieważ zawiera ona elementy satanistyczne.
Pytał też - podając przykład huraganu KATRINA, który zniszczył Orlean - czy katastrofa materialne nie jest konsekwencją katastrofy duchowej i karą Bożą za niemoralne życie?
W wywiadzie dla tygodnika "Profil" wyraził opinię, że homoseksualistów powinno się leczyć.
Fala druzgocącej krytyki przeciw biskupowi nominatowi obnaża smutne oblicze kościoła austriackiego.
Smutne trendy w Austrii (czy tylko?)
Dzieje się coś dziwnego. Oto zmusza się do rezygnacji z biskupstwa z powodu "Harrego Pottera", a wychwala się biskupów otwarcie kontestujących nauczanie Kościoła, m.in. doktryny o przeistoczeniu.
Szaf austriackiej Platfomy "Wir sind Kirche" Hubert Feichtlbauer, przewodniczący Stowarzyszenia Publicystów Katolickich, alarmował:
"Rozłam, który w tych dniach się dokonał, nie da się łatwo załagodzić".
Skalą dramatu, jaki się rozegrał w Austrii, wielu publicystów ilustruje wzrostem wystąpień wiernych z Kościoła katolickiego i domagają się korekty doktrynalnej lini.
Dzieje się groteska.
Oto biskup krytykuje znaną powieść (notabene: w bardzo podobnym duchu na temat "Harrego Pottera" wypowiedziała się Watykańska Kongregacja Nauki Wiary). W niepoprawny politycznie sposób mówi o homoseksualistach, przypomina, że istnieje coś takiego, jak konsekwencja ludzkiego grzechu w postaci kary Bożej - ludzie występują z kościoła. Tracą wiarę.
Ale aby utracić wiarę, trzeba ją najpierw mieć.
Tak to jest, jak przynależność do kościoła określają druczki opłat na Kirchenstauer, a nie wyznacza jej chrzest, wierność Prawdzie, aktywne uczestnictwo w jego życiu i poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną.
Jak mocno zatarła się tożsamość chrześcijańska?
Biskup diecezjalny przyjął rezygnacje ulegając naciskom liberałów w imię "świętego spokoju" - rzekomo w imię jedności.
Kościół jest jeden. W nim nie ma miejsca na frakcje - jak to ma miejsce w partiach politycznych. Jest ze swej natury znakiem sprzeciwu, jak Chrystus był znakiem sprzeciwu, ostrzegał, że wiernośc prawdzie będzie kosztować.
Chrystus był w swoim czasie niepoprawny politycznie, też chciano Go uciszyć, aby nie budził sumień - za to został ukrzyżowany.
Ksiądz Wagner w jkimś sensie podzielił los Chrystusa. Za swoją wierność za poruszanie tematu grzechu, jego konsekwencji, obecności szatana (w wielu miejscach oficjalnie zakazane), został niemalże zmieciony z przestrzeni publicznej. Oto przykład z ostatnich lat jak szatan działa w ludziach kościoła.
Teraz przejdźmy do Ewangelii - on też tam działa: kusił Jezusa na pustyni.
Jak tam było?... Na pewno był Bóg - człowiek i osobowy, inteligenty kusiciel, który kusi Jezusa.
My też bywamy i będziemy kuszeni... Jak ? Różnie... w najcięższych dniach i godzinach.
Dziecko: "Dlaczego, proszę księdza, jak klękam do pacierza, wtedy przychodzą mi do głowy różne myśli?"
Myślący starsi chrześcijanie pytają:
- "Dlaczego przy modlitwie, na Mszy św., nawet przy Komunii św. przychodzą niezwykle ciekawe myśli i wyobrażenia?
- Dlaczego w nas tyle wybiegów, usprawiedliwień, lenistwa w stosunku do nieiwelkich nawet obowiązków i trudów w życiu religijnym?
- Dlaczego tak szybko ulegamy zniechęceniu, buntowi, rozpaczy?
- Dlaczego zło, grzech są takie atrakcyjne, dlaczego umie przemawiać tak, "życiowym" i inteligentnym językiem?
- Dlaczego tak szybko rozrasta się plaga alkoholizmu - tak sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, z godnością człowieka i dobrem rodzin i narodu ?
- Dlaczego tak nędzne artumenty "Za" stają sie dla wielu chwytliwe i przekonujące?
Po co mam być inny?
Pokażę, że jestem mężczyzną?
Pokażę, jestem dziewczynhą "nowoczesną"...
Wypiję dla odwagi...
Upiłem się z ciekawości: jak to jest być pijanym, naćpanym...
Piję dla humoru i zabawy...
Wypada oblać imieniny, zdany egzamin lub nie zdany egzamin, dyplom itp...

Jak to wytłumaczyć?
Bez wątpienia drzemią i budzą się w naszej skażonej naturze różne ciemne siły i złe skłonności. Ale wywołuje je i dynamizuje osobowa negacja wszelkiego dobrz i prawdy.
Jezus nazywa ją diabłem lub szatanem. On nie oszczędza naset najświętszych ludzi. On umie znaleźć w nich najsłabszy bunkt obrony - piętę Achillesa.
Umie wyzyskać najtrudniejszą sytuację, aby odwrócić od Boga i zniewolić w grzechu. (porównaj : interwencja szatana w rozterkę sumienia Iwana Karamazowa, zabiegi złych duchów o duszę Konrada w więzieniu).
I ty byłeś i będziesz kuszony, a więc czuwaj! Strzeż swego najsłabszego punktu - pięty Achillesa...
"Czuwajcie i módlcie się..." Jak Jezus Odrzucaj pokusę natychmiast - bez żadnych wahań i pertraktacji. "Pójdź precz !..." Wtedy aniołowie przystąpią do ciebie i będą ci służyć.
Przeżywać będziesz radość zwycięstwa. Zacznij od dziś stosować Chrustusową metodę walki z kusicielem.

ks. Tadeusz Rusnak
Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl