Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.

Są modlitwy, które bardziej od innych przemówiły do Lilie wodnenas. Modlitwy, które się z kimś ważnym kojarzą, albo które na jakimś etapie życia pomogły nam wytrwać.
Są modlitwy, które odmieniły nasze życie.
Podzielmy się tymi cennymi modlitwami, być może również dla kogoś innego okażą się światłem rozjaśniającym drogę. Można je przysłać na adres: ewa.suchowiejko@wp.pl

Ulubiona modlitwa w wersji śpiewanej przesłana przez Grażynę ze Smardzowa, której serdecznie dziękujemy za odzew na prośbę o ulubione modlitwy.

zobaczLitania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. - Chryste, elejson, Kyrie, eleyson.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, - wybaw nas.
Krwi Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrojcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrustusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godznie czcić Zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa od Stanisława z Żernik Wrocławskich


Psalm 51 (Miserere), 3-17, tłum. Franciszek Karpiński

Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
według wielkiego miłosierdzia Twego.
Według litości Twej nie policzonej
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

Obmyj mię z złości, obmyj tej godziny,
oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma;
bo ja poznaję wielkość mojej winy,
i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony,
boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa,
którą-ć przyniesie grzesznik uniżony,
by nie mówiono, że nie trzymasz słowa.

Wspomnij, żem w grzechu od matki poczęty,
stąd mi zła skłonność; chociaż z drugiej strony,
że lubisz prawdę Twej mądrości świętej,
i Twych tajemnic jestem nauczony (...)

... mój dziadek śpiewał ten psalm kiedy byłam mała. śpiewam go w trudnych chwilach... Parafianka


Powrót...

Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl