Krąg biblijny

Krąg biblijny i spotkania z nauczaniem Jana Pawła II Krąg biblijny
Od 2004 r. w naszej Parafii istnieje grupa modlitewno - dyskusyjna, której celem jest: pogłębianie wiedzy religijnej, medytacja Bożego przesłania zawartego w Ewangelii, zrozumienie Słowa Bożego i życie Nim pośród codzienności, aby przemieniać swoje życie.
W 2011 r. nasza grupa poszerzyła przedmiot swoich rozważań o nauczanie Jana Pawła II.
Spotkania grupy modlitewno - dyskusyjnej, odbywają się w każdy czwartek po wieczornej Mszy Św.
Każde spotkanie rozpoczyna się zapaleniem świecy – znaku obecności Chrystusa oraz modlitwą do Ducha Świętego o pomoc i Jego światło.
Centralnym elementem każdego spotkania Kręgu biblijnego jest odczytanie Słowa Bożego – fragmentu Ewangelii na najbliższą niedzielę.
Następnie uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, które zrodziły się w nich po rozważeniu danego fragmentu.
Modlitwa i błogosławieństwo Księdza Proboszcza Tadeusza Rusnaka kończy spotkanie.
Natomiast w ramach spotkań z nauczaniem Jana Pawła II wsłuchujemy się w głos Ojca Świętego i treść jego homilii wygłaszanych w czasie pielgrzymek do Ojczyzny.

Zapraszamy każdego, kto chce odkrywać z nami skarb Dobrej Nowiny, kto chce zatrzymać się, słuchać, medytować i kontemplować Słowo Boże aby stało się jak światło dla naszych stóp, jak chleb, który zaspakaja głód, jak źródlana woda, która gasi pragnienie, jak reguła życia, która uczy rozeznawać i wybierać między dobrem a złem, między Bożym a ludzkim myśleniem.

Powrót...Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl