Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.


Już po wakacjach odbędzie się spotkanie formacyjne wspólnoty Dom na Skale. Każdego, kto chce lepiej poznać Pana Boga zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia i poznawania Słowa Bożego. Spotkanie w salce parafialnej.
Pierwsze soboty miesiąca

Zapraszamy w pierwszą sobotę o godz. 16.00
Ogłoszenia parafialne na XV niedzielę zwykłą – 14.07.2019 – Żerniki

1. Kalendarz:
- pon. – św. Bonawentury, bp. i dK
- wt. – NMP z Góry Karmel
- cz. – św. Szymona z Lipnicy, kapł.
- so. – bł. Czesława, kapł., głównego patrona m. Wrocławia

2. We wtorek po nabożeństwie spotkanie Legionu Maryi.

3. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. święcenie pojazdów z okazji patrona kierowców św. Krzysztofa.

4. Drodzy Parafianie: Intencje mszalne do końca bieżącego roku są zajęte ( z wyjątkiem kilku dni powszednich w grudniu). Również w wiele niedziel 2020 roku. Uprzejmie proszę o zgłaszanie intencji nie zwlekając, zwłaszcza z okazji różnych jubileuszy czy rocznic w waszych rodzinach.

5. Bóg zapłać za dzisiejszą tacę na nową świątynię. Ofiarę złożyli: Serdeczne Bóg zapłać!

6. Za kwiaty na ołtarze Bóg zapłać P. Lucynie Wróblewskiej. Za naprawienie włącznika przy organach w „starym” kościele Panu Marianowi Sewerynowi.

7. Został wykonany fundament pod ołtarz przy tabernakulum.

8. Intencje:
- pon. – godz.18.00 – + Antoni Jaszczyński ( 10.r. śm.)
- wt. – godz.18.00 – ++ Olga i Michał Teodorowicze
- śr. – godz.7.00 – za Parafian i Dobrodziejów
- czw. – godz.18.00 – za wnuki P. Ireneusza i Czesławy Kozubowskich: Marysię, Hanię, Julkę i Wiktora
- pt. – godz.18.00 – z okazji imienin P Anny Świtoniowej, zięcia Szymona Obertańca i wnuka Dominika
- so.
– godz.15.00 – ślub: Piszczałka Tomasz i Aleksandra Dawidowicz
- godz.17.00 – dziękczynna P. Danuty Szenherowej z prośbą o błogosławieństwo Boże
- ndz.
– godz.9.00 – + Helena Kunecka z okazji urodzin, ++ Anna, Bronisław, Danuta, Ryszard i Jan
- godz.11.00 – w 8. rocznicę urodzin Hani Gądzińskiej – dziękczynna
- godz.12.00 – chrzest: Helena Mokrzycka
- godz.16.30 – ++ Kazimiera i Zenon Stawiccy, Mieczysław i Barbara Kuś

9. Zapowiedzi:
Grzegorz Marek Woźniak, stan wolny, zam. Żerniki,
Monika Lipczyńska, stan wolny, zam. Groblice. Zapowiedź II.

10. Myśli, które krzepią:
- poniedziałek, 15 lipca: Determinacja to pobudka dla ludzkiej woli. ( Anthony Robbins)
- wtorek, 16 lipca: Jutro też wzejdzie słońce. ( Musical Annie)
- środa, 17 lipca: Jazda! Ostra czy z wolna, jak się zdarzy, byle wprost do celu, poprzez przeszkody do wygranej. ( Karol Dickens, „Dawid Copperfield”)
- czwartek, 18 lipca: Najlepszymi rzeczami w życiu nie są rzeczy. ( Ginny Moore)
- piątek, 19 lipca: Jutro do nowych lasów i na świeże pastwiska. ( John Milton)
- sobota, 20 lipca: Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o świecie, musisz do niego wyjść. ( Mae)
- niedziela, 21 lipca: Nigdy nie trafisz do bramki, jeśli do niej nie strzelisz. ( Wayne Gretzky)

List do kapłanów Pana Józefa Drozda, emerytowanego dyrektora Państwowego Archiwum we Wrocławiu:

Czcigodny Księże Proboszczu
Czcigodni Księża - nasi Pasterze


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus W obliczu tak bolesnych ataków ze strony środowisk ateistycznych na Kościół katolicki i jego kapłanów, pragnę w imieniu całej mojej rodziny – żony, dzieci i wnuków, wyrazić naszą pełną solidarność i jedność z Pasterzami naszej parafii, a także ze wszystkimi Kapłanami w naszej Ojczyźnie. Najpierw kierujemy nasze uczucia do Księży z naszej parafii. Niegdyś, przed laty, do każdego z Was, drodzy Kapłani, Pan Jezus powiedział: ”Pójdź za Mną”. I poszliście zostawiając wszystko jak ewangeliczni apostołowie, także swe domy rodzinne. Poszliście za Chrystusem, aby służyć Bogu i ludziom. Za tę, tak ofiarną służbę kapłańską, mówimy dziś: „Bóg zapłać!” i dziękujemy. Dziękujemy za wszelkie dobro, którego nieustannie doświadczaliśmy od Was, Kapłanów. Przede wszystkim dziękujemy za to, że nas uczycie, jak żyć tym największym przykazaniem Bożym – przykazaniem miłości Boga i drugiego człowieka. Bo miłość jest najważniejsza. Uczycie nas tej miłości i przy ołtarzu, i na ambonie, i w konfesjonale. Uczycie nas tej miłości także swą codzienną postawą kapłana, bo sami kochacie Boga i nas wszystkich. I pewnie to kochające kapłańskie serce każe Wam codziennie modlić się na kolanach za wszystkich, za całą naszą parafię, za całą naszą Ojczyznę. I za to Bogu i Wam, drodzy nasi Pasterze, niech będą dzięki. Nasze słowa solidarności i podziękowania kierujemy także do wszystkich Kapłanów w naszej Ojczyźnie. Dziękujemy za ich ofiarną wierność naszemu narodowi polskiemu. Kapłani polscy nigdy nie opuszczają swego narodu, nawet po ofiarę własnego życia. Po przykłady tej kapłańskiej wierności nie trzeba sięgać gdzieś tam daleko, w głąb naszej narodowej historii. Wystarczy cofnąć się pamięcią do czasów, które jeszcze wielu z nas dobrze pamięta – do tak bolesnego dla naszego narodu stanu wojennego w latach 80. ubiegłego stulecia. Kiedy nas chciano całkowicie zniewolić i bezmyślnie ogłupić, to wówczas Kapłani , jak ongiś przed wiekami ks. Stanisław Konarski, odważyli się być mądrymi i upominali się o uszanowanie godności człowieka w Ojczyźnie naszej. A kiedy nas bito i do nas strzelano, to znowu nasi Kapłani przypominali gwałcicielom praw ludzkich Boże Przykazanie: „Nie zabijaj”. A dzisiaj, z jakim oddaniem bronią nas, choć sami tak boleśnie doświadczani przez wrogów Kościoła, przed atakami różnych środowisk bezbożnych, lewackich, które tak bardzo chciałyby nas oderwać od Boga, od naszej świętej wiary katolickiej i od Kościoła. I za to winniśmy Kapłanom naszą wdzięczność, o której – niestety – wielu dziś tak łatwo zapomina. Tę wdzięczność winniśmy także Wam, czcigodni nasi Pasterze, bo przecież jesteście jednymi z nich – z tych szlachetnych polskich Kapłanów. W chwili tak trudnej dla nas – ludzi Kościoła, prosimy dobrego Boga, aby otaczał Was, czcigodni Kapłani, swą ojcowska opieką teraz i przez wszystkie następne lata życia kapłańskiego. A Najświętsza Maryja Panna, Matka Wszystkich Kapłanów, niech wyprasza dla Was łaski u swego Syna – Najwyższego i Wiecznego Kapłana.


Szczęść Boże!
Józef Drozd
Wrocław, A.D.2019

Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl