Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.


We wtorek 19 listopada odbędzie się spotkanie formacyjne wspólnoty Dom na Skale. Każdego, kto chce lepiej poznać Pana Boga zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia i poznawania Słowa Bożego. Spotkanie w salce parafialnej.
Spotkanie młodych Taize Wrocław 2019 - informacje o czasie i miejscu modlitw z braćmy z Taize

Spotkanie młodych - Taize Wrocław 2019 Informacje o czasie i miejscu modlitw z braćmi z Taize w ciągu przygotowywania spotkania.
Osoby chętne, by dołączyć do ekipy przygotowań z naszej parafii mogą zgłosić się do Victorii - organizatorki z Taize przez e-mail: viktoria@taizewroclaw.pl lub telefonicznie: +48 887 224 033.
Zgłoszenia dla rodzin, które chcą przyjąć pielgrzymów pod czas spotkania (28 grudnia - 1 stycznia) można wziąć ze stolika w kościele.Ogłoszenia parafialne na XXXII niedzielę zwykłą – 10.11.2019 – Żerniki

1. Kalendarz:
- pon. - św. Marcina z Tours, bp. – święto narodowe Odzyskania Niepodległości
- wt. – św. Jozafata, bp. i m.
- śr. – świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich
- so. – Rocznica Poświęcenia Katedry Metropolitalnej Wrocławskiej

2. W poniedziałek święto narodowe. W naszej parafii Msze św. o godz.9.00, 11.00 i 16.30. Przez udział we Mszy św., odśpiewanie hymnu narodowego i wywieszenie flagi narodowej zechcemy wyrazić naszą miłość do Ojczyzny i naszą odpowiedzialność za nasze państwo.

3. We wtorek po nabożeństwie spotkanie Legionu Maryi.

4. W czwartek po nabożeństwie spotkanie z nauczaniem św. Jana Pawła II.

5. W piątek o godz.19.00 próba śpiewu chóru parafialnego.

6. Bóg zapłać za dzisiejszą tacę na pozostałe prace w nowej świątyni.

7. Został dokonany przegląd połaci dachowej na nowej świątyni, celem usunięcia ewentualnych usterek. Za inicjatywę i nadzór Bóg zapłać Panom: Krzysztofowi Miciakowi i Piotrowi Gądzińskiemu. Panu Janowi Gredelowi z Iwin na użyczenie dźwigu ( wysięgnika) za Bóg zapłać!

8. Intencje:
- pon.
– godz.9.00 – + Roman Mak, + Marian Sawicki, + Dominika Sawicka
- godz.11.00 – za Ojczyznę, za śp. Renatę Jasińską ( założycielkę teatru „Scena 44” w Jeleniej Górze stanie wojennym oraz teatru „Arka” we Wrocławiu, działaczkę „Solidarności Walczącej” i śp. Kornela Morawieckiego, założyciela „Solidarności Walczącej” , działacza opozycyjnego, wielkiego patriotę
- godz.16.30 – za zmarłych z rodzin: Olczaków i Dybuli
- wt. – godz.18.00 – + Bronisława Kwiecień – od córki Marii z rodziną
- śr. – godz.18.00 – + Kazimierz Klepuszewski
- czw. – godz.18.00 – + Henryk Wilk – od sąsiadów z ul.Kolejowej 5
- pt. – godz.18.00 – + Henryk Wilk – od sąsiadów z ul. Kolejowej 5, od Ewy Zarzyckiej, od rodziny Zygmunta i Adeli Woźniaków, od rodziny Adolfa i Eugenii Korniewiczów
- so. – godz.17.00 – + Elżbieta Bator – od koleżanek ze szkoły podstawowej: Stanisławy Bator i Elżbiety Lichtarskiej
- ndz.
– godz.9.00 – o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Katarzyny i Kurta Neubauerów oraz dla ich dzieci: Antosi i Ludwiga oraz a rodziców żywych i umarłych
- godz.11.00 – w 6. rocznicę urodzin Karolki Kukiz
- godz.16.30 – + Małgorzata Golonka ( 3. r. śm.)

9. Zmarli:
+ Wanda Jaźwin: Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


10. Słowa, które krzepią:
- poniedziałek, 11 listopada: Ojczyzna jest naszą Matką, a o matce nie mówi się źle.
- wtorek, 12 listopada: Dzisiaj napełnij swój puchar życia słońcem i śmiechem. ( Dodinsky)
- środa, 13 listopada: Życie przypomina żeglowanie. Możesz wykorzystać dowolny wiatr, aby popłynąć w dowolnym kierunku. ( Robert Brault)
- czwartek, 14 listopada: Jeśli masz tyle szczęścia, że jesteś inny, nigdy się nie zmieniaj. ( Taylor Swift)
- piątek, 15 listopada: Bycie miłym nic nie kosztuje. ( Harry Styles)
- sobota, 16 listopada: Jeśli chcesz odnieść w życiu sukces, zawsze spadaj na cztery łapy jak kot, bądź wytrwały jak niedźwiedź i radosny jak skowronek. ( Reba McEntire)
- niedziela, 17 listopada: Skupienie myśli na uczciwych dokonaniach czyni je możliwymi. ( Mary Baker Eddy)

Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl