Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.


Już wkrótce odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie formacyjne wspólnoty Dom na Skale. Każdego, kto chce lepiej poznać Pana Boga zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia i poznawania Słowa Bożego. Spotkanie w salce parafialnej.


Ogłoszenia parafialne na XXIV niedzielę zwykłą – 15.09.2019 – Żerniki

1. Kalendarz:
- pon. – świętych męczenników Korneliusza, pap. i Cypriana, bp.
- śr. – św. Stanisława Kostki , zak. – patrona młodzieży polskiej
- czw. – św. Januarego, bp. i m
- pt. – świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapł, Pawła Hasang i Towarzyszy
- so. – św. Mateusza, ap. i ew.

2. We wtorek po nabożeństwie spotkanie Legionu Maryi.

3. Po wakacyjnej przerwie wznawia swoją działalność parafialny Caritas. Caritas jest czynny we wtorki od godz.16.30 – 17.30.

4. W czwartek po nabożeństwie krąg biblijny.

5. W piątek po nabożeństwie nauka przedchrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych.

6. W piątek o godz.20.00 próba śpiewu chóru parafialnego.

7. W niedzielę o godz.10.00 próba śpiewu scholii.

8. W niedzielę 13 października o godz.11.00 - z okazji Dnia Papieskiego i patronalnego święta naszej szkoły im. św. Jadwigi Śląskiej – Msza św., podczas której odbędzie się poświęcenie różańców dzieciom pierwszo – komunijnym. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci pierwszo-komunijnych. Na tym spotkaniu zapisy dzieci uczęszczających do szkoły poza parafią.

9. Informujemy, że w tym roku nie będzie bierzmowania w naszej parafii. Do bierzmowania przystępuje młodzież z klas przedmaturalnych. Przygotowanie dalsze polega na praktykowaniu wiary: „w niedziele i święta we Mszy św. nabożnie uczestniczyć”, „ przynajmniej raz w roku spowiadać się”, uczęszczać na katechezę szkolną…

10. 12 września J.E. Ks. Bp Andrzej Siemieniewski dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii. Według prawa kanonicznego taka wizytacja odbywa się co pięć lat. Wizytator sprawdził kancelarię, nawiedził nową świątynię i obejrzał część socjalną budowanego obiektu. Spotkał się ze wspólnotami działającymi w naszej parafii, z gronem pedagogicznym i o godz.1800 odprawił Mszę św. w intencji naszej parafii i naszych Dobrodziejów. Przed Mszą św. wysłuchał sprawozdania księdza proboszcza z okresu od ostatniej wizytacji, a podczas Mszy św. 49 osób otrzymało z rąk Biskupa sakrament bierzmowania. Po Mszy św. Ks. Biskup poświecił salę parafialną, która odtąd będzie salą Sługi Bożego Ks. Prał. Aleksandra Zienkiewicza – Wujka. Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie do bierzmowania naszej młodzieży P. Katechecie mgr. Grzegorzowi Zajączkowskiemu. Za zaangażowanie w przygotowania dziękuję rodzicom młodzieży. Rodzice przekazali parafii kapę koloru czerwonego haftowaną złotem ( jest używana w nabożeństwach paraliturgicznych, jak np. Gorzkie Żale, czy Droga Krzyżowa) oraz ofiarę pieniężną w kwocie 2 770 zł. Bóg zapłać Pan i Iwonie Kurowskiej i chórowi parafialnemu na piękny śpiew i muzykę, Pani Bogusławie Morawskiej za kompozycje kwiatowe, za udekorowanie kościoła, służbie liturgicznej. Izie Gardyńskiej i zespołowi za przygotowanie kolacji dla Ks. Biskupa i Księży. Pan Jakubowi Rusinowi za przywiezienie i odwiezienie Ks. Biskupa. Wszystkim uczestnikom naszej uroczystości, a więc Parafianom, Gościom, młodzieży bierzmowanej i świadkom bierzmowania.

11. W dniu wczorajszym wzięliśmy udział w akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”. Jej inicjatorem w naszej parafii był Jakub Rusin, on też zajął się stroną organizacyjną. Mszę św. odprawił i kazanie okolicznościowe wygłosił Ks. prał. Zbigniew Dołchań. Serdeczne Bóg zapłać!

12. Prace przy zabudowie tabernakulum są już za nami. Zostało wykonane w marmurze według projektu P. Prof. Waldemara Graczyka z Iwin. Serdeczne Bóg zapłać Panu Profesorowi i wszystkim Ofiarodawcom. W kuchni, jadalni, w korytarzu i WC podłogi zostały wyłożone płytkami i pomalowane ściany.

13. Bóg zapłać P. Danucie i Stanisławowi Jaskułom za ufundowanie dwu tablic: pierwsza z porządkiem nabożeństw ( umieszczona na zewnątrz przy wejściu do kościoła), druga dla sali parafialnej ( umieszczona na drzwiach od zewnątrz, od strony ul. Wrocławskiej). Tablice umocował P. Stanisław Cielecki. Bóg zapłać!

14. Za prace porządkowe na zapleczu nowego obiektu Bóg zapłać Paniom: Annie Kozłowskiej, Ludwice Studzińskiej, Ryszardowi Kozłowskiemu, Leszkowi Osowskiemu i Władysławowi Studzińskiemu. Za naprawienie zamka Józefowi Bagińskiemu.

15. Intencje:
- pon. – godz.18.00 – ++ Anna, Franciszek i Stanisław Łukomscy - + Zbigniew Krutul ( 16 greg.)
- wt. – godz.18.00 – + Tomasz Rojkowski ( 6. r. śm.) - + Zbigniew Krutul ( 17 greg.)
- śr. – godz.7.00 – za Parafian i Dobrodziejów - + Zbigniew Krutul ( 18 greg.)
- czw. – godz.18.00 – ++ Józef i Maria Rusnak - + Zbigniew Krutul ( 19 greg.)
- pt. – godz.18.00 – ++ Maria i Emil Muzyka, + Wojciech Wróbel - + Zbigniew Krutul ( 20 greg.)
- so.
– godz.14.00 – ślub: Piotr Czerwiński i Anna Stanisławek
- godz.17.00 – w 18. rocz. urodzin Michała Krzanowskiego - + Zbigniew Krutul ( 21 greg.)
- ndz.
– godz.9.00 – ++ Anna i Jan Janocha
- godz.11.00 – w 18. rocz. urodzin Mariusza Centnera i w 10 rocz. urodzin Sary - + Zbigniew Krutul ( 22 greg.)
- godz.12.00 – chrzest: Joanna Barbara Mrozek, Alan Szymonik, Michał Maciejewski
- godz.16.30 – + Anna Janocha ( 5. r. śm.), + Paweł Orzeł ( 16 r. śm.)

16. Słowa, które krzepią:
- poniedziałek, 16 września: Bycie miłym jest czadowe ! ( Alexis)
- wtorek, 17 września: Kim jest przyjaciel? Jedną duszą zamieszkującą dwa ciała. ( Arystoteles)
- środa, 18 września: Skomplikowane pytania mają czasami proste odpowiedzi. ( Dr Seuss)
- czwartek, 19 września: Jesteś dyrygentem światła. ( Arthur Conan Doyle)
- piątek, 20 września: Wiedza jest miłością, światłem i wzrokiem. ( Helen Keller)
- sobota, 21 września: silni ludzie nie powalają innych na ziemię, ale ich podnoszą. ( Michael P. Watson)
- niedziela, 22 września: Dla człowieka, którego giętki i żywy umysł dotrzymuje kroku słońca, dzień jest niekończącym się porankiem. ( Henry David Thoreau)

Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl