Biznes

Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

Bardzo ważnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Żeby pracownicy byli w pełni bezpieczni niezbędne jest organizowanie kursów BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak powinny odbywać się tego typu szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że stopień niebezpieczeństwa inny jest na stanowisku administracyjnym, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są także organizowane zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezproblemowo wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze ma obowiązek zaliczenia takich kursów? Czy studenci na praktykach również muszą w nim brać udział? Kto organizuje takie szkolenia i jak długo one trwają? 

Kto powinien odbyć szkolenie BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy nowo zatrudniony pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni także studenci, którzy zaliczają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Oprócz /  Vm,szkoleń wstępnych są również szkolenia cykliczne. Ich częstotliwość oraz długość tych szkoleń zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku taki kurs powinni odbyć pracownicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego kursu wynosi 360 minut. Z kolei pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni jedynie szkolenie wstępne.

Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie również podlegają szkoleniom BHP?

Według przepisów na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Jednakże ma on obowiązek zapewnić osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy. Można uznać, że pracodawca powinien takie szkolenie zorganizować, ale nie musi za niego płacić. W tej kwestii może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

Szkolenie BHP – kto powinien je przeprowadzić?

Zgodnie z polskimi przepisami wstępne szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na podobnym stanowisku, pracownik BHP lub zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Ważne jest żeby to była osoba kompetentna z właściwym poziomem wiedzy. Warto wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownik powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie posiada wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu pracownik przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Ważne jest, aby takie badania zrobić ponownie przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Kto ocenia poziom ryzyka zawodowego? 

Kodeks Pracy nakłada obowiązek oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio na pracodawcę. Jednakże nie zawsze potrafi to zrobić, może w tym celu zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może zrobić również lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co robić kiedy już zdarzy się wypadek? 

Bez wątpienia w takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy pomóc poszkodowanemu, a następnie zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wtedy dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeżeli na miejscu pracy miało miejsce zatrucie trzeba bezwzględnie powiadomić również Państwową Inspekcję Sanitarną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.