Techniczne

WÓZKI WIDŁOWE – CO POWINNIŚMY O NICH WIEDZIEĆ

Branża transportu i logistyki stale rośnie. Jest to pokłosie kilkoma bodźcami – wzrostem technologicznym, zmianami w podejściu konsumenckich czy Covid-19. Konsekwencją tego wzrostu jest potrzeba na coraz więcej powierzchni magazynowej. Asortyment powinny być składowane w danych warunkach. Aby usprawnić ich przewóz w obrębie hal korzysta się wózki widłowe. Wykorzystanie wózków widłowych to kolejna z rezultatów rozrostu całej dziedziny. Do czego na prawdę stosuje się popularnych “widlaków”?

Użyteczność wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzeniami mechanicznymi zasilanymi silnikiem. Główną ich cechą jest przewożenie produktów na niewielkich odległościach. Najczęściej przedmioty przewożone są w zakresie magazynu zadaszonego albo na świeżym powietrzu, czy na placach budowy. Wózki widłowe wykorzystywane są do przewozu towarów o sporej ciężarze. Asortyment najczęściej umieszczany jest na paletach, co wspiera poruszanie się. Zdolne są do układać palet na sporych wysokościach. Dają możliwość też gromadzić palety w blokach i przenosić towary wielkogabarytowe, które nie mieszczą się na paletach. 

Do operowania wózkiem widłowym, zgodnie z przepisami, wymagane jest posiadanie wymaganych zezwoleń. Co więcej wszystkie wózki muszą właściwie przygotowane i posiadać klakson i światła. Pozwala to zapewnić maksimum bezpieczeństwo zarówno użytkownika pojazdu, jak i osób przebywających w sąsiedztwie. 

Mnogość zastosowań wózków widłowych skutkuje mnogością ich typów. Różne rodzaje wózków widłowych dostosowane są do konkretnych wymagań użytkowników i warunków w jakich mają być stosowane. Biorąc pod uwagę możliwości transportowe, wyróżnić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, boczne, skrętne i tradycyjne. Każdy z nich wykorzystywany jest w innych warunkach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej często wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie rodzaje zasilania posiadają w wózkach widłowych?

Istotnym czynnikiem zgodnie z, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest rodzaj ich zasilania. Właściwy typ zasilania wpływa na to jak wykorzystywany będzie wózek widłowy. Jest różne typów rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o napędzie benzynowym – zasilane olejem napędowym – najlepiej sprawdzają się na placach robót, w przestrzeniach gdzie warunki bywają trudne, a transportowany towar jest masywny, często wielkogabarytowy. Charakteryzują się dużą siła i odporność. Ze względu emitowane spaliny można wykorzystywane jedynie na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe zasilane bateriami – napędzane prądem, są wyposażone w baterie. Używane są się przeważnie w zamkniętych obszarach – halach, magazynach. Wyróżnia je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do poruszania się po wąskich przestrzeniach. Ich zaletą jest to, że są zeroemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem gazowym – korzystają z gazu LPG, który jesti ich zasilanie. Instalacje gazowe instalowane w wózkach widłowych są czystym i całkiem bezpiecznym typem napędu. Ponadto nie są kosztochłonne. Są gwarantem szybkie przemieszczania się pojazdu i skuteczną realizację zaplanowanych planów. Przydają się prawie w każdych warunkach – korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych. 

Impco – czołowy współtwórca instalacji gazowych dla wózków widłowych 

Jednym z wiodących producentów instalacji gazowych i komponentów do wspomnianych jest amerykańska firma IMPCO.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pół wieku osiągnęła globalnym liderem dostaw instalacji paliwowych opartych na gazie. Tworzy ona składniki znajdujące swoje zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Jej towar jest alternatywę dla benzynowych silników wykorzystywanych podczas etapie produkcji i transportu. Zmiana rodzaju zasilania powoduje, że cena użytkowania pojazdów są mniejsze. Konsumowana energia dzięki odpowiednim filtrom i charakterystyce gazu jest bardziej ekologiczna. Stanowi to korzyść tak dla twórców, konsumentów, jak i dla otoczenia. 

Ekologia jest tu znaczące. W nawiązaniu do zaostrzeniem przepisów emisyjnej państw, rządy ustanawiają normy dla różnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Wykorzystanie nowatorskich technologii dostarczanych przez IMPCO pomaga klientom sprostanie narzuconym odgórnie normom dotyczącym wytwarzania spalin.

Produkty IMPCO to szereg rozwiązań – od fundamentalnych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory produkowane przez IMPCO, odpowiedzialne za obniżkę ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w gazowy, są o wiele mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO z pomocą zatwierdzonych dealerów sprzedaje też przepustnice i gaźniki, łączące w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Elementy te wspierają za doprowadzenie napędu do silnika. Poza tym producent wytwarza mniejsze komponenty układów zasilających bazujących na gazie. Można więc w jego asortymencie znaleźć różnego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Lata w branży w trakcie IMPCO stało się liderem w swoim dziedzinie powodują, że część dostawców wózków widłowych korzysta właśnie z ich rozwiązań. Składniki do instalacji gazowych IMPCO sprawiają, że produkty finalne jakimi są wózki widłowe mocniejszymi i zwiększają ich cenę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *